ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ на тема: Слобода на изразување 17-21 мај 2022 година, Струга (Demo)