(Македонски) Oбука за Европски принципи и стандарди за судска контрола врз примената на посебните истражни мерки од страна на полицијата и разузнавачките служби, 08-09.11.2023, Скопје