Меѓународното здружение на жени судии започна со реализација на серија онлајн семинари (Webinars) за влијанието на COVID 19 и работата на судовите (Demo)