Колку активен треба да биде судијата или судијката во граѓанската постапка? (Demo)