Европската мрежа за правосудна обука EJTN најавува серија виртуелни настани посветени на најзначајните пресуди на Европскиот суд на правадата за управно судство (Demo)