Европската мрежа за правосудна обука EJTN најавува онлајн обука на тема: „Право на азил“ (Demo)