„Ефикасна кривична правда: преглед на предмети иницирани од СЈО“ и „ Анализа на квалитетот на реформите кои се однесуваат на избор, избор во повисок суд и разрешување на судиите“ – Публикации на Блупринг група (Demo)