Донација на книги за Академијата од Германската фондација за меѓународна правна соработка ИРЗ (Demo)