Директорот на Академијата, проф.д-р Габер Дамјановска учествува на работилница посветена на Законот за Уставен суд на СР Германија, одредби и практики со акцен на воведување на уставна жалба (Demo)