Директорот на Академијата, проф.д-р Габер Дамјановска и додели Благодараница на Н.Е. Rachel Galloway, амбасадор на Велика Британија во Републка Северна Македонија (Demo)