Директорката на Академијата, проф.д-р Наташа Габер Дамјановска учествуваше со свое излагање на регионалниот состанок за Методологијата за евалуација на обуките (Demo)