(Македонски) Јавен повик за двајца членови и нивни заменици на Програмскиот совет од редот на професори- доктори на правни науки