(Македонски) ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД ИЗБОРОТ НА НОВИТЕ СУДИИ