(Македонски) СТУДИСКА ПОСЕТА ЖЕНИТЕ ВО ПРАВДАТА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И УЗБЕКИСТАН