(Македонски) СРЕДБА НА МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА, ЛОГА И ДИРЕКТОРКАТА НА АКАДЕМИЈАТА, ПРОФ.Д-Р ГАБЕР-ДАМЈАНОВСКА