(Македонски) Состанок на претставници на Академијата со г. Иван Калабуиг Вилиамс, проектен менаџер на Проектот за јакнење на напорите за враќање на имотот при Мисијата на ОБСЕ