(Македонски) Соопштение за одржана конститутивна седница на Управниот одбор на Академијата