(Македонски) Советување на тема „Kонфискација и привремени мерки за обезбедување на имот”