(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Управување со предмети, интерна и екстерна комуникација и управување со време“