(Македонски) Советување на тема ,,Спроведување на еколошка шравда“