(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Справување со стресот во професијата и управување со времето“