(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Специфики на управните постапки во областа на пазарот на капитал од аспект на управното судство и значењето на граѓанското судство за корпоративна и акционерска правда “