(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема Слобода на изразување и заштита на укажувачите