(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на судскиот деловник“