(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Конвенцијата за доставување во странство на судски и вонсудски акти во граѓански или трговски работи“