(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот за судска служба“