(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „ Прекршување на Изборен законик и Кривичен законик во спроведување на изборниот процес/Регистрација и забрана на политички партии и здруженија на граѓани – слобода на здружување “