(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Правни дилеми при пишување на обвиненија“