(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Постапка по Закон за правда на децата“