(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема Постапка за физичка делба согласно законот за вонпарична постапка