(Македонски) Советување на тема „Ништовност и рушливост на договори“