(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Начин на заведување, чување и предавање на одземени предмети“