(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Надомест на штета од лекарска грешка“