(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Навреда и клевета во време на избори од страна на политички субјекти и утврдување на одговорност“