(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема “Медијација, основни техники и вештини за медијација во парничната постапка”