(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Кривични дела против културно наследство “