(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Интеракција меѓу единствениот пазар на ЕУ и принципите на правилата на конкуренција“