(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Достава на писмена (сите начини на доставување предвидени во Закон)“