(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Видови на насилство кај кривични дела сторени при вршење на семејно насилство и психосоцијална поддршка на жртвите“