(Македонски) Советување на тема „Актуелни прашања поврзани со спроведување на реорганизација на должник според правилата на законот за стечај“