(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Административно постапување по предмети, електронска достава и тонско снимање“