Работнa средбa на директорот на Академијата, проф. д-р Габер Дамјановска со претставници на АИРЕ Центар и РАИ- Регионална анти-корупциска иницијатива (Demo)