Работна средба нa дирeкторот нa Академијата, проф. д-р Габер Дамјановска со делегација од Република Турција (Demo)