Работилница нa темa: „Судската пракса и безбедноста нa новинарите и медиумските работници“ (Demo)