(Македонски) ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: Улогата на јавниот обвинител во организација на работата на јавното обвинителство/Управување со предмети во јавните обвинителства