(Македонски) Одржан регионален натпревар на тема: Современи прашања за човековите права