(Македонски) ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ДЕН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ “ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СУДСТВОТО И ЗАШТИТА НА МЛАДИТЕ ВО ДИГИТАЛНАТА ЕРА”