(Македонски) ОБУКА на тема: „Работа во писарници, преместување и наплата на судска постапка и запечатување и чување на тестаменти“