(Македонски) ОБУКА на тема: „Примена на АКМИС системот“