(Македонски) ОБУКА на тема: „Прибирање на податоци, креирање и изготвување на месечни и годишни извештаи“